חברת ערנות לסביבה מתנהלת בשיתוף פעולה עם עו"ד פרטיים ומשרדי עורכי דין המובילים במדינת ישראל.

שיתוף הפעולה מבוסס על הידע הרב והניסיון העשיר של החברה בסוגיות הנוגעות לחוקי הדיווח עבור לקוחותינו.

לאורך השנים מתנהל דו שיח מקצועי מול עו"ד המתמחים בדיני איכות סביבה, כולל היועצים המשפטיים של תאגידי המחזור, כאשר מצדנו השאיפה היא לתת ערך ללקוחותינו שנועד לתרגם לחברות את משמעויות החוק, צמצום החשיפה המשפטית ומזעור העלויות הנגזרות מהיישום.

כבכול תחומי איכות הסביבה האכיפה מצד רשויות המדינה רכה, ובמרחב מתקיימת אכיפה סביבתית אזרחית ערה בעיקר תובענות ייצוגיות. במקרים אלו אנו מסייעים לחברות לעצור את התהליך כשניתן ולהסיר את האיום ע"י השלמת תהליך ההסתלקות בין התובע לחייב.
לאורך השנים הגשנו עשרות תצהירים לבתי המשפט ובכך חלצנו את החברות מהסבך המשפטי והתפננו לייעודנו שהינו השלמת יישום החוקים באופן אופטימלי.

לווי משפטי image