חוק האריזות image
הכול מתחיל בפגישת היכרות קצרה במהלכה:
 • נציג בפניכם את משמעויות החוק לטיפול באריזות
 • נאבחן ונזהה יחדיו את כל המאפיינים שנוגעים לחוק בארגונכם.
 • נציע לכם מספר מסלולים ליישום חכם וחסכוני של החוק.
שרותינו כולל:
 • פגישת יעוץ ללא תשלום להצגת החוק והבנת משמעויותיו על ארגונך.
 • יישום החוק בארגון, תוך ליווי מקצועי מלא.
 • הקמת מערך רישום ודיווח התואמים את שיטת הדיווח המומלצת לארגון.
 • מתן ייעוץ והדרכה ליישום עצמאי של החוק.
 • סיוע בהתקשרות וייצוג שוטף מול תאגיד המחזור (ת.מ.י.ר).
 • ליווי מלא לביקורת רו"ח שנתית ועם אחריות מלאה על אישורה (מתן חוו"ד).
 • פטור – בחינה והגשה לפטור מחוק האריזות, ייצוג מול המשרד להגנת הסביבה.
חברת ערנות לסביבה מספקת מענה מלא ליישום וקיום החוק (one stop shop) על כל צדדיו,
דבר המאפשר לארגון המיישם, שקט בהתנהלותו העסקית:

א. תכנון – אבחון שיטתי ומעמיק לבחינת שיטות הדיווח ולשם התאמת המענה המיטבי
לצרכיו ולאופיו של הארגון, כמו גם לדרישות החוק.
 • הבנת מבנה הארגון, אופן התנהלותו, ניתוח ראשוני של (אריזות) מוצריו.
 • הצגת עיקרי מטרות החוק ומשמעויותיו לבעלי התפקיד הרלוונטיים בארגון
  (מע' מידע, כספים, לוגיסטיקה ותפעול, רכש וכיו"ב), לשם שת"פ יעיל.
 • ניתוח דוחות מכר לתקופה לשם מיפוי, סיווג ושיוך הפריטים החייבים עפ"י הגדרות החוק.
 • זיהוי פערי מידע המאפשר לנו לייצר תמונת איכות וזמינות המידע הקיים
  וממנו להסיק לגבי המידע החסר ומשמעותו.
 • סיכום האבחון מפשט קווים לאופן קיום החוק (בניית בסיס דף הנחות היסוד ליישומו)
  בארגון ומבוצעת הערכת עלויות / כימות פוטנציאל החסכון.
ב. הקמה – הקמת מערך הדיווח בארגון, מהווה בסיס עתידי לטיפול בדרישות החוק
וכולל איסוף וגיבוי נתונים המובנים במערכת דיווח ייעודית.
 • סקרי מוצרים באתרי החברה בהתאם לתוצרי האבחון, מגיע צוות סוקר עם ציוד שקילה,
  מבצע ומתעד את הבדיקות הנדרשות (בעיקרן שקילות וזיהוי חומרי האריזה).
 • כפעולה משלימה לסקר, על פי רוב מבוצעת פניה מתואמת לספקים בהתאם לפוטנציאל קבלת המידע ואיכותו,
  כמו גם שילוב של נתוני יבוא כגון רשמוני יבוא (Packing Lists), חשבוניות, נתוני מוצרים מבוקרים וכד'.
 • בניית תשתית דיווח מפורטת שבה "נשתל" המידע המבוסס,
  במטרה לגבש תמונה מהימנה של היקף הפסולת המהותית לדיווח, עלויות ועוד.
 • תוצר ההקמה מפיק את שיטת הדיווח הנבחרת לחברה ומשלים את דף הנחות היסוד.
   בסיומו ניתן להציג את הערכת כמות הפסולת ועלות דמי טיפול לשנת הדיווח. תוצר זה מוצג ומאושר אל מול החברה.
ג. ביקורת – ליווי מלא של תהליך דיווח שנתי מבוקר רו"ח, תוך התחייבות לתקינותו והשלמתו.
 • חלק מרכזי ומחייב בדרישות החוק הינה חוות דעת (נוסח האישור הנדרש ע"י לשכת רו"ח בישראל) המוגשת ע"י רו"ח חיצוני,
  אשר מבקר את הדוח השנתי של החברה.
 • עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם עשרות משרדי רואי חשבון - גדולים, בינוניים וקטנים.
 • מסייעים במידת הצורך, בהתקשרות החברה מול רו"ח מבקר ומבצעים מולו תיאום ציפיות להליך הביקורת.
 • מלווים את הליך הביקורת באופן מלא, החל בהתאמות והשלמות מידע הנדרשות לדיווח,
  דרך הצגת תהליכי העבודה המתועדים בדף הנחות היסוד ליישום החוק בארגון
   ועד לביסוס ממצאי הביקורת באמצעות אסמכתאות מפורטות (כולל הצהרות וכד').
ד. דיווחים – עריכת דיווחים תקופתיים המשודרים במערכות המקוונות של תאגידי המחזור והפקת אישור דיווח רשמי לחברה.
 • נתוני הדיווח שקופים ומוצגים לחברה לשם הבנת המשמעויות והעלויות הדיווח.
 • שידור הדיווחים במערכת הדיווח המקוונת של תאגיד המחזור ובמתכונת (מבנה ונתונים) שדורש.
 • ביצוע הצהרת דוח שנתי ראשון מבוקר ומנוהל לחברה.
 • אנו מטפלים גם בחובת הדיווח הרטרואקטיבי תוך ביצוע הערכת עלויות וכדאיות לחלופות הדיווח האפשריות,
  שהשיקול המוביל הינו הכלכלי.
 • ביצוע דיווחים שוטפים ומענה לתאגיד לגבי שינויים ופערים הנובעים מכל דיווח ודיווח.
ה. התקשרות וייצוג מול התאגיד – התקשרות חוזית עם תאגיד המחזור תוך מענה ומשוב
לסוגיות מקצועיות ובקרת חיובים שוטפים.
 • סיוע בהתקשרות החוזית מול התאגיד יחד עם הגורם הרלוונטי מטעמו של הלקוח והנחייתו המקצועית במו"מ על סעיפי ההסכם.
 • סיוע בישוב סוגיות משפטיות מול התאגיד.
 • הגשת נספחי ההסכם החתומים לתאגיד עד לאישורם הסופי על ידו.
 • שירותנו השוטף כולל מענה מקצועי ופתרון ענייני לכל שאלה או סוגיה שעולה וכולל גם את בדיקת חיובי התאגיד מול הלקוח.
ו. חסכון – הקצאה יעילה ומאוזנת של כלל עלויות ומשאבי היישום (בחינת עלות תועלת)
והימנעות מבזבוז משאבים, תשלום עודף וחשיפה לקנסות מיותרים.
 • תיקון דיווחים תוך שיפור מערכי דיווח, טיוב ועדכון מידע קיים - מומחיותנו וניסיוננו מאפשרת לנו
  לזהות טעויות הנובעות מהבנה או פרשנות שגויה של (רוח) החוק, בבחירה מוטעית של שיטת הדיווח
  ובעיקר של נתוני הדיווח בעייתיים - בשל מורכבות ניהול המידע (זמינות נתונים, עדכון נתוני עבר, שיוך זרם פסולת או סיווג תאגידי שגוי ועוד).
 • בחינת משמעויות ואפשרויות הדיווח הרטרואקטיבי תוך מימוש פוטנציאל החסכון בעלויות.
  לאחר ביצוע עשרות פרויקטים בחברות גדולות ובינוניות, עולה כי שיעור החסכון מגיע לעשרות אחוזים.