מנהלת אדמיניסטרטיבית

מנהלת פרוייקטים

אופן יישום חוקי אחריות יצרן ויבואן מורחבת (טיפול באריזות וציוד חשמלי, אלק' וסוללות):

 

תכנון

אבחון שיטתי ומעמיק לבחירת שיטת הדיווח ולשם התאמת המענה המיטבי לצרכיו ולאופיו של הארגון כמו גם לדרישות החוק.

 

הקמה

הקמת מערך הדיווח בארגון, מהווה בסיס עתידי לטיפול בדרישות החוק וכולל איסוף וגיבוי נתונים המובנים במערכת דיווח ייעודית.

 

ביקורת

ליווי מלא של תהליך דיווח שנתי מבוקר רו"ח תוך התחייבות לתקינותו והשלמתו. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם עשרות משרדי רואי חשבון - גדולים, בינוניים וקטנים.

 

דיווחים

עריכת דיווחים תקופתיים המשודרים במערכות המקוונות של תאגידי המחזור והפקת אישור דיווח רישמי לחברה.

 

ייצוג מול התאגידים

התקשרות חוזית עם תאגידי המיחזור תוך מתן מענה לשאלות מקצועיות וסוגיות משפטיות. חיזוי ובקרת חיובי התאגידים הכוללים תכנון העלויות.

 

חסכון

המנעות מחשיפה וקנסות. הקצאה יעילה של משאבי הארגון. טיוב מערכי דיווח תוך תיקוף והשלמת מידע. ניתוח משמעויות הדיווח הרטרואקטיבי.

 
0
 
0
 
0
 
0